İnay Köyü

Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu Bölümünde yer alan İnay Köyü, Uşak İli Ulubey İlçesine bağlıdır. Ulubey İlçesine 7 km, Uşak şehir merkezine 38 km uzaklıktadır. Uşak-Eşme karayolu üzerinde Ulubey ile Eşme ilçeleri arasında yerleşmiştir.

İnay Köyü Muhtarı : ..............................................

KURULUŞ
İnay ve çevresi çok eski çağlardan beri yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. İnay Köyü arazisi içerisinde değişik dönemlere ait eşyalar bulunmuştur. 1982 yılında sit alanı ilan edilen İnay Balçıklı Deresi Höyüğünde MÖ 5000-3000 yıllarından (Bakır Devri) kalma kaplar, MÖ 3000'e (Hititler dönemi) tarihlenen küpler bulunmuştur. Köyde halen ayakta olan büyükçe bir mağara ve aynı çevrede küçük mağara yıkıntıları vardır. Ancak bunların yerleşim amacıyla kullanılıp kullanılmadığı bilinmemektedir.

Şimdiki İNAY
İnay köyünün şimdiki yerleşim yeri Selçuklular döneminde 14. yüzyılda kurulmuştur. Ege'yi İç Anadolu'ya bağlayan Kervan Yolu üzerinde bulunan bu yerleşim yerinde köy kurulmadan önce kervanların su başında toplandıkları söylenmektedir. Köy içinde Kervan Konağı adıyla anılan bir mevkii de mevcuttur. Burada konaklamakta olan kervanların sık sık baskına uğraması ve soyulması bir kervansarayın inşasını zorunlu kılmış ve 14. yüzyılda bir kervansaray yapılmıştır. Halen ayakta olan bu kervansarayın yapımından sonra da kervanların baskına uğraması devam etmiş, buranın korunması amacıyla devletin de teşvikiyle çevredeki yerleşim birimlerinden bazı ailelerin yerleştirilmeleri sonucu köy kurulmuştur. Çevredeki küçük yerleşim birimlerinin daha sonra buraya toplanmaları ile de büyümüştür.

İNAY - İNEY
Eskiden köye İnay adının verilişi hakkında halk arasında iki görüş hakimdi:
Birinci görüşe göre; köyde bulunan in (mağara) köyün doğusunda bir tepenin yamacındadır. Ay hilal şeklinde görünüp dolunay şekline gelinceye kadar bu inin kapısını aydınlatmaktadır. İN ve AY sözcüklerinin birleştirilmesinden İNAY adının doğduğu yaygın olarak söylenirdi.

Yine eskiden dile getirilen İkinci bir görüşe göre; inme, kervanların konaklama yeri anlamında köyün adının önce İNEY olarak verildiği, daha sonra bu adın İNAY olarak değiştiği söylenmektedir (İhtiyarlar arasında hala köye İney diyenler vardır).

Ancak İnay topraklarında Nais adında bir yerleşimin olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konulduktan sonra bu görüşler geçerliliğini yitirmiştir.

 • Nüfusu: 2042 (2000)
 • Hane sayısı: 373
 • Yüzölçümü: 100 km2
 • İle Uzaklığı: 40 km
 • İlçeye Uzaklığı: 7 km
 • Rakım: 700 m
 • Tarım Arazisi: 25000 (da)

BİLGİLER : www.inay.net

İNAY KÖYÜ FOTOĞRAF GALERİ

 • Aşağı Mahalle Gül Sokak
 • Ulubey / Uşak
 • Tel : +90 505 778 70 24
 • E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOTOĞRAF

Top