Ulubey Kanyonları

Ulubey-Banaz kanyonları 500-100 m. genişliğe, 135-170 m. derinliğe ve 40-45 km. uzunluğa sahip olup Banaz, Ulubey akarsuları boyunca uzanmaktadır.
3.zamanın sonlarından 4.zamanın başlarına kadar olan dikey tektonik hareketlerden etkilenmiştir.

Buna bağlı olarak Türkiye’nin Ege yöresinde Horst-Graben sistemi şekil almıştır.

Kanyonun oluşumu, Büyük Menderes Grabeni’nin çökmesiyle karstik oluşum süreciyle bağlantılıdır.

Bölgedeki kireçli, kumlu, balçıklı kalker yapı üzerinde Ulubey ve Banaz Akarsuları’nın oluşumunun ardından Büyük Menderes Çöküğünün baskısıyla, bölgede görülen doğal yapının kendisini içinde bulunan vadiye doğru yontmasının bir sonucudur.

Büyük Menderes Grabeni’nin en az üç kez çökmesiyle birlikte yer aşındırma hareketleri (dinamik gençleşme) başladı ve böylece Ulubey Deresi’yle-Banaz Çayı’nın geçtiği bu bölgelerde derin menderes vadiler, eski vadiyi kuşatan tepeler ve teras şekiller meydana geldi.

Profil analizlerine bakıldığında, kanyonun dikey doğrultusunda 10.-30. ve 50-55. metre seviyelerinde en az üç teras oluşumu görülür. Bunlara ilaveten,vadinin dik yamaçları boyunca huni biçimli karstik tepeler karstik oluşumların sonucu olarak ortaya çıkarlar.

Banaz-Ulubey Kanyon Sistemi önemli eko-turistik potansiyele sahiptir. Türkiye’nin karstik topraklarında birçok kanyon bulunur.

Özellikle bu tür karstik oluşum şekillerine Batı Toroslar da daha çok rastlanır. Bu oluşum Ege Bölgesi’nin, İç Batı Anadolu Bölümü’nde, kanyon vadilerin literatüre geçen en yeni örneğidir. Bu bölgenin kanyon ve karstik oluşum süreci Türkiye’nin diğer kanyonlarından biraz farklıdır.

TURİZM POTANSİYELİ Uşak-Banaz Kanyonu hem bilimsel bir öneme, hem de bir turizm potansiyeline sahiptir. Tektonik evrim ve nehir aşındırması arasındaki ilişkileri gözlemlemek isteyenler, bu nedenlerden dolayı Uşak-Banaz Kanyon alanına gitmelidir. Çünkü bahsedilen alan sel erozyonu bakımından ve tektonik aktivitelerin şekli yönünden sıra dışı örneklere sahiptir.

İkinci önemi ise; doğa turizm aktiviteleridir. Treking, doğa yürüyüşü aktiviteleri bunlardandır. Derin vadi boyunca uzanan uçurumlar manzara amaçlı yürüyüş için, kanyon vadisindeki dik eğimler de dağ yürüyüşü ve tırmanış için çok uygun yerlerdir. Doğa turizmi potansiyellerini ve araştırma alanının tanıtımı için, sivil organizasyonlar, Uşak’taki Fakülteler veya Afyon Kocatepe Üniversitesi turizm projeleri hazırlayabilirler.

1.Ulubey-Banaz kanyon sisteminin şekli kireç taşlarının önce kimyasal aşınmasının ve sonra mekanik aşınmasının bir sonucudur.

2.Kanyon sisteminin derinliği dikey tektonik hareketler ile Büyük Menderes Grabeni’nin çökmesiyle bağlantılıdır.

3.Büyük Menderes’in çöküntü boyutları kanyon boyunca sekilerin seviyesini belirler. Terk edilmiş menderesler, eski nehir yatakları ve sekiler tektonik yenilenmeyi gösterir.

4.Büyük Menderes Grabeni’nde oluşan üç temel çöküntü periyotları Ulubey-Banaz Kanyonu boyunca gözlemlenir.

5.Kanyondaki farklı yüksekliklerdeki sekiler, terk edilmiş menderes vadisi, kanyonun zemininden yükselen tepecikler; taban seviyesinin alçalmasına öncülük eden birkaç dairesel oluşumu, halka biçimli manzarayı sunar.  

  • Aşağı Mahalle Gül Sokak
  • Ulubey / Uşak
  • Tel : +90 505 778 70 24
  • E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOTOĞRAF

Top